Tora Augestad gjester Symposiet 2-3 juni!

Vi er stolte av å presentere en av våre gjester under symposiet Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater: Et utøverperspektiv 2-3 juni:

Tora Augestad

musiker, dirigent og skuespiller

TORA AUGESTAD

10. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Symposium - Fib