The Other Eye – Germany versus Norway: Interchanging Theatrical Strategies

The other eye

Ny bok om relasjonen mellom norsk og tysk scenekunst. Artikler av bl.a Heiner Godbbels, Tore Vagn Lid, Siren Leirvåg Therese Bjørneboe.
Redaktørerer: Elisabeth Leibslie & Anette Therese Pettersen

lanseres på Meteorfestivalen i Bergen ( oktober) og under Nortwindstivalen i Berlin (november)

the other eye II