Skuespiller på spill: Skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster

Onsdag 29.11-17 klokken 16:00-18:30 på Bikuben, Det norske teatret 

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy i samarbeid med Det norske teatret.

PÅMELDING

Når teateret endrer seg, og forestillinger utfordrer etablerte rammer for historiefortelling, manus, visualitet, musikalitet og gestaltning av karakter, så utfordres også den tradisjonelle skuespiller-rollen. Vi har invitert noen utvalgte skuespillere og dramaturger til å snakke om sine erfaringer som utøvere i skiftende dramaturgiske kontekster. Det som står på spill: Hva krever et samtidig (og framtidig) teater av sine skuespillere? Hvor ligger utfordringene, og hvordan bør disse gjenspeiles i prøve-prosesser og i utdannelser?

På programmet står innlegg fra blant annet Tore Vagn Lid, Erik Ulfsby, Marie Blokhus, Petter Widt Kristiansen og Øystein Stene; samt en åpen samtale ledet av Anders Hasmo Dahl og Ola E Bø.

 

(Foto av Det norske teatret, fra Fridomens Vegar) 

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen