Skuespiller på spill: Skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster

Onsdag 29.11-17 klokken 16:00-18:30 på Bikuben, Det norske teatret 

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy i samarbeid med Det norske teatret.

PÅMELDING

Når teateret endrer seg, og forestillinger utfordrer etablerte rammer for historiefortelling, manus, visualitet, musikalitet og gestaltning av karakter, så utfordres også den tradisjonelle skuespiller-rollen. Vi har invitert noen utvalgte skuespillere og dramaturger til å snakke om sine erfaringer som utøvere i skiftende dramaturgiske kontekster. Det som står på spill: Hva krever et samtidig (og framtidig) teater av sine skuespillere? Hvor ligger utfordringene, og hvordan bør disse gjenspeiles i prøve-prosesser og i utdannelser?

AGENDA:

(Med forbehold om endringer)

Tore Vagn Lid – Velkommen

Samtale Erik Ulfsby

Samtale Petter Widt Kristiansen

Samtale Marie Blokhus

Samtale dramaturgiatet Det norske teatret, ledet av Maria Sand

Åpen samtale

 

(Foto av Det norske teatret, fra Fridomens Vegar) 

5. oktober 2017
Skrevet av Id

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen