Refleksiv etyde #3: Hva var- og hva er naturalisme?

Som tredje ut i serien av det jeg har kalt refleksive etyder, har jeg skrevet om naturalisme spesielt og om forholdet mellom dramaturgi og ideologi generelt.

les den her

image