Refleksiv etyde #3: Hva var- og hva er naturalisme?

Som tredje ut i serien av det jeg har kalt refleksive etyder, Youngstown State Penguins Jerseys Kopen Nike Air Max 2017 Goedkoop har jeg skrevet om naturalisme spesielt og om forholdet mellom dramaturgi og ideologi generelt.