Portrett av Tore Vagn Lid i Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Les Anette Sture Iversens portrett av Tore Vagn Lid i Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 02/2015:

I kampsonen

dramaiskolen