PORTAL FOR FORMIDLING/REFLEKSJON/DOKUMENTASJON

I prosjektperioden, 2014-2017, har denne siden vært det offisielle nettstedet for forskningsprosjektet «Nye forestillinger – Nye kunnskaper og ferdigheter». Fra og med 2018 fortsetter det, både som arkiv for det aktuelle forskningsprosjektet, men også – og som en naturlig fortsettelse – som en portal for forskningsformidling, dokumentasjon og refleksjon.

 

Prof. Dr. Tore Vagn Lid

10. mai 2018
Skrevet av Id

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen