persepektiveringsviften – podcaster fra dramaturgidagene

Velkommen til perspektiveringsviften!

Her legges det forløpende ut små podcaster fra Dramaturgidagene (22. november til 8. desember 2017).

OM PERSPEKTIVERINGSVIFTEN:

MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. Det forsøkes så konkret som mulig å diskutere/perspektivere skuespillerens, regissørens, tekstens, musikkens og (teater)rommets muligheter og utfordringer i møte med skiftende dramaturgiske kontekster. Som en naturlig del av et slikt utvidet seminar, inviteres sentrale scenografer, skuespillere, regissører, billedkunstnere, musikere, tekstforfattere, kritikere og dramaturger til å dele sine erfaringer med hverandre og studentene og en utvidet «teateroffentlighet». Noen av disse møtene skjer gjennom hva vi har kalt ‘Perspektiveringsvifter’, der studenter og gjester, med en ramme på 7 minutter, snakker om deres subjektive forhold til arbeid innen ulike dramaturgiske kontekster. Disse møtene legges fortløpende ut som podcast på denne siden.  

Les mer om Dramaturgidagene i sin helhet og åpne arrangementer HER 

 

 

 

 

21. november 2017
Skrevet av Id