persepektiveringsviften – podcaster fra dramaturgidagene

Velkommen til perspektiveringsviften!

Her legges det forløpende ut små podcaster fra Dramaturgidagene (22. november til 8. desember 2017).

OM PERSPEKTIVERINGSVIFTEN:

MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. Det forsøkes så konkret som mulig å diskutere/perspektivere skuespillerens, regissørens, tekstens, musikkens og (teater)rommets muligheter og utfordringer i møte med skiftende dramaturgiske kontekster. Som en naturlig del av et slikt utvidet seminar, inviteres sentrale scenografer, skuespillere, regissører, billedkunstnere, musikere, tekstforfattere, kritikere og dramaturger til å dele sine erfaringer med hverandre og studentene og en utvidet «teateroffentlighet». Noen av disse møtene skjer gjennom hva vi har kalt ‘Perspektiveringsvifter’, der studenter og gjester, med en ramme på 7 minutter, snakker om deres subjektive forhold til arbeid innen ulike dramaturgiske kontekster. Disse møtene legges fortløpende ut som podcast på denne siden.  

Les mer om Dramaturgidagene i sin helhet og åpne arrangementer HER 

 

 

 

 
write my essay for me

You wish to understand how to employ a paper writer. If you searching for some work thesis writer and are just starting out, then a simple comprehension of your situation can go a long way in finding the right paper professional. Some master degree holders will do almost all of the heavy lifting. An typical school course is full. When you don’t need to, but what happens?

21. november 2017
Skrevet av Tore Vagn Lid

Legg igjen en kommentar

Skriv inn din kommentar her

Navn

E-mail

Nettside