Periskop om DUB Leviathan!

DUB Leviathan! tematiserer ulike former for unntakstilstander i et postdramatisk teater, der musikk, skuespill, lyd, scenografi og video virker sammen i en visuell helhet.

Om man først skal bruke barn som aktører i voksnes forestillinger, utmerker Transitteaterets forestilling DUB Leviathan! seg helt klart. Forestillingen er både ambisiøs og rystende. DUB Leviathan! tematiserer ulike former for unntakstilstander i et postdramatisk teater, der musikk, skuespill, lyd, scenografi og video virker sammen i en visuell helhet.

De tre barna på scenen utforsker unntakstilstander – situasjoner utenom det vanlige – der det kreves at de tar valg og handler ut fra dem. Det blir ubehagelig når de utøver vold (i simulerte voldshandlinger) og går til angrep på hverandre. Øyeblikket der de bestemmer seg for å skyte ned et fly som har blitt kapret av terrorister, er spesielt virkningsfullt. Barna er sterke symbolbærere i et spenningsfelt mellom barnlig uskyld og voksen råskap, og forestillingen er til å miste pusten av. Ironisk nok var dette en av de få arenaene under årets festival der barn virkelig tas på alvor som utøvende kunstnere. DUB Leviathan! er laget for et voksent publikum, men kan også sees av ungdom.

28. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Dub Leviathan!