ny refleksiv etyde på trykk

I neste nummer av Norsk Shakespeare & Teatertidsskrift publiserer Tore Vagn Lid en ny refleksiv etyde under tittelen: «Om forholde seg postdramatisk til det dramatiske». Womens Air Jordan 8 Canotte OKC Thunder Med utgangspunkt i det pågående arbeidet med det sceniske albumet DUB Leviathan! ( premiere under Festspillene i Bergen 28.5.15) er etyden et proaktivt forsøk på å gripe dialektikken mellom det dramatiske og det postdramatiske.