Liste over innlegg under symposiet!

Arrangementet er et forsøk på noe så sjeldent som å samle et bredt felt av kunstutøvere – nasjonalt og internasjonalt – til et slags faglig utvekslingsforum, hvor ambisjonen er en utveksling av erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, på tvers av tradisjonelle skillelinjer, det være seg mellom «kunstarter» eller «institusjoner». Det overordnede spørsmålet eller ledemotivet kan formuleres på følgende måte:

Når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter?

 

Målet for de to dagene er å kunne vri fokus bort fra det «kuraterende blikket» og over mot utøverens perspektiver. Ønsket er å kunne bidra til å artikulere og utveksle de kunnskapene som nettopp springer ut av konkrete kunstneriske (arbeids)erfaringer.

I symposiets ånd er håpet å ikke skille alt for mye mellom de inviterte innlederne og aktive deltakere, slik at det blir rom nok for innspill fra alle som ønsker å ta del.

Vi er glade for å kunne presentere noen av dem som har takket ja til å dele sine erfaringer: 

Martin Clark: ‘I aint the noing uv it I’m jus onle the showing uv it’ – a talk about objects in an exhibition

Signa Kostler: Settling in Uncanny Valley

Goksøyr og Martens: kunstneriske strategier

Thomas Oberender: “…weil diese Installation kein klassisches Theaterstück ist: Über Narrative spaces

Julian Blaue: PERFORMATIV PRAKSIS

Marius Kolbernstveit og Eirik Raude: utdrag fra verkene «KOLLISJON» og TRANS-FANATISK»

Gianluca Luimiento: interaction technique

Hooman Sharifi: Tittel kommer

Tora Augestad: Christoph Marthalers musikkteater – å utøve en tilstand (- Fra et utøverperspektiv)

Arpad Schilling: Creative Community Games – a theory in practice

Øystein Stene: skuespillerperektiver/prosesser

 

6. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Symposium - Fib