Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater: Et utøverperspektiv

Tore Vagn Lid/Teaterhøgskolen i Oslos kunstneriske forskningsprosjekt (Artistic Research Program) inviterer i samarbeid med Festspillene i Bergen til et scenisk symposium. Nasjonale og internasjonale scenekunstnere diskuterer spørsmål som: Når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter? Hva konkret krever et postdramatisk teater av sine kunstnere? Hvilke kunst-ferdigheter snakker vi om, og hvilke av disse er nye og uvante i forhold til de som var (og er) gjeldende innenfor det dramatiske teaterets horisont?

Målet for symposiet er å kunne vri fokus bort fra det «kuraterende blikket» og over mot utøverens perspektiv. Vi ønsker å oppnå et raust faglig fellesskap der vi kan være en katalysator for utveksling av kunstnerisk forståelse og erfaring.

Sted: Cornerteateret, Bergen

tid: 2-3 juni 2015

Påmeldingsavgift: Ordinær 200,-/Under 30 150,-

Påmelding: http://www.billettservice.no/search/?language=no-no&keyword=KUNNSKAPER+FERDIGHETER&tm_link=tm_header_lang1

25. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Symposium - Fib