Kritikkens kunst – Pågående prosjekt på khio

Fra mandag 22. februar 2016 har masterstudentene ved Teaterhøgskolen i Oslo, i samarbeid med prosjektprogrammet, arbeidet med prosjektet Kritikkens kunst: Scenekunstneren som kritiker og selvkritiker. Ved å gjøre utøveren selv til kritiker utfordres kritikkens form, risiko og potensial – både kunstnerisk og teoretisk. Studentene har reflektert rundt problemstillinger som: Hva er kritikk? Hvordan møtes og omformes kunstneriske uttrykk og teoretiske hometown station refleksjoner i arbeidet som kritiker? Hvilken kunstnerisk gevinst kan scenekunstneren selv ha ved å innta rollen som kritiker og selvkritiker?

My Ideas - 19

Frem til nå har studentene hatt besøk av teaterkritiker og rådgiver i Danseinformasjonen Ine Therese Berg og sjefsdramaturg på Den Nationale Scene Solrun Toft Iversen. Fredag 26. februar til og med mandag 29. februar vil de delta i en workshop holdt av Dr. Philipp Schulte. Førstkommende uke vil det også holdes en workshop i regi av Dr. André Eiermann.

Prosjektet vil resultere i publisering av studentenes egne kritikketuder av utvalgte forestillinger.

Kritikketudene vil bli publisert på www.etudes.no

26. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Kritikketyder / Critique etudes, Nyheter / News