Hva er (nå) dramaturgi?

Fra mandag 27. november til fredag 8. desember 2017 leder Tore Vagn Lid MA teater seminaret ‘Hva er(nå) dramaturgi?’ på KHIO. Seminar tar mål av seg å undersøke dramaturgiens/dramaturgens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater.

En grunnleggende hypotese, utviklet og utprøvd gjennom det tre-årige forskningsprosjektet (Nye forestillinger – Nye verktøy) , er at dramaturgi ikke bare utgjør et felles møtepunkt mellom teater-apparatets ulike «spesialiseringer», men i tillegg kan danne en kommunikativ plattform for samtaler og utveksling på tvers av kunstarter- og deres tradisjonelle, institusjonaliserte skillelinjer. Herfra forsøker seminaret så konkret som mulig å diskutere/perspektivere skuespillerens, regissørens, tekstens, musikkens og (teater)rommets muligheter og utfordringer i møte med skiftende dramaturgiske kontekster. Som en naturlig del av et slikt utvidet seminar, inviteres sentrale scenografer, skuespillere, regissører, billedkunstnere, musikere, tekstforfattere, kritikere og dramaturger til å dele sine erfaringer med hverandre, studentene og en utvidet «teater-offentlighet».

‘Hva er (nå) dramaturgi?’ arrangeres av det kunstneriske utviklingsprosjektet Nye forestillinger – nye verktøy og Teaterhøgskolen på KHIO. 

Gjester: 

 

 

5. oktober 2017
Skrevet av Id

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen