Følg vår podcast fra dramaturgidagene!

Etter over tre år med kunstnerisk utviklingsarbeid går nå Nye forestillinger – nye verktøy mot slutten. I den forbindelse arrangerer prosjektet et treukers program mellom 22. november og 8. desember med dramaturgi i sentrum.

Kjernen i programmet er MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ som tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. Det forsøkes så konkret som mulig å diskutere/perspektivere skuespillerens, regissørens, tekstens, musikkens og (teater)rommets muligheter og utfordringer i møte med skiftende dramaturgiske kontekster. Som en naturlig del av et slikt utvidet seminar, inviteres sentrale scenografer, skuespillere, regissører, billedkunstnere, musikere, tekstforfattere, kritikere og dramaturger til å dele sine erfaringer med hverandre og studentene. Noen av disse møtene skjer gjennom hva vi har kalt ‘Perspektiveringsvifter’, der studenter og gjester snakker deres subjektive forhold til arbeid innen ulike dramaturgiske kontekster. Selve seminaret er lukket, men perspektiveringsviftene legges ut fortløpende som podcast HER.

På programmet står også visning av tre makroetyder utviklet i tett samarbeid med Trasiteatret-Bergen; samt to åpne symposium med fokus på dramaturgi som møtepunkt

For fullt program og gratis påmelding til åpne arrangementer se HER 

21. november 2017
Skrevet av Id

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Nyheter / News