New Performances – new Tools

image

I prosjektperioden, 2014-2017, har denne siden vært det offisielle nettstedet for forskningsprosjektet «Nye forestillinger – Nye kunnskaper og ferdigheter». Fra og med 2018 fortsetter det, både som arkiv for det aktuelle forskningsprosjektet, men også – og som en naturlig fortsettelse – som en portal for forskningsformidling, dokumentasjon og refleksjon.

 

Prof. Dr. Tore Vagn Lid

 

 

Ny scenekunst – nye kunnskaper/ferdigheter?

I forbindelse med symposiet 2.-3. juni presenterer vi vår flotte fanzine med blant annet tekster fra noen av gjestene!

fanzine

 

Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater: Et utøverperspektiv

Tore Vagn Lid/Teaterhøgskolen i Oslos kunstneriske forskningsprosjekt (Artistic Research Program) inviterer i samarbeid med Festspillene i Bergen til et scenisk symposium. Nasjonale og internasjonale scenekunstnere diskuterer spørsmål som: Når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter? Hva konkret krever et postdramatisk teater av sine kunstnere? Hvilke kunst-ferdigheter snakker vi om, og hvilke av disse er nye og uvante i forhold til de som var (og er) gjeldende innenfor det dramatiske teaterets horisont?

Målet for symposiet er å kunne vri fokus bort fra det «kuraterende blikket» og over mot utøverens perspektiv. Vi ønsker å oppnå et raust faglig fellesskap der vi kan være en katalysator for utveksling av kunstnerisk forståelse og erfaring.

Sted: Cornerteateret, Bergen

tid: 2-3 juni 2015

Påmeldingsavgift: Ordinær 200,-/Under 30 150,-

Påmelding: http://www.billettservice.no/search/?language=no-no&keyword=KUNNSKAPER+FERDIGHETER&tm_link=tm_header_lang1

25. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Symposium - Fib

New Performances – New tools: Agenda

Scenic Symposium, 2nd June to 3rd June (10:00-16:00) at Cornerteateret Bergen

 prosjektprogram pic englishkhio pic englishfib pic Englishlogo transi

Tuesday 2nd June Centroids: Audience, text, performer

Tore Vagn Lid Introduction
Arpad Schilling Creative Community Games – a theory in practice
Collective discussion and questions   
Toril Goksøyr and Camilla Martens Artistic Strategies
Collective discussion and questions   
Julian Blaue Performative Practice
Conversation and questions   
LUNCH
Hooman Sharifi
Follow-up and questions 
Øystein Stene Perspectives of actors/processes
Follow-up and questions   
Gianluca Luimiento Interaction Technique
Follow-up and questions   
Barbro Rønning Introduction to discussion:

Placing creativity in the heart of research

Longer collective discussion 

 

 

Wednesday 3rd June Centroids: Room, sound

Tore Vagn lid   Introduction
Thomas Oberender     “…weil diese Installation kein klassisches Theaterstück ist: Über Narrative spaces (texted in English) 
Collective discussion and questions   
Eirik Raude and Marius Kolbernstveit Abstract from the pieces «KOLLISJON» and   TRANS-FANATISK» 
Martin Clark ‘I aint the noing uv it I’m jus onle the showing uv it’ – a talk about objects in an exhibition
Collective discussion and questions   
LUNCH
Signa Kostler Settling in Uncanny Valley
Collective discussion and questions   
Tora Augestad and Hild Borchgrevink Christoph Marthaler’s Music-Theater – To perform a standstill.
Tore Vagn Lid End note

Changes may occur

12. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Symposium - Fib

Tora Augestad gjester Symposiet 2-3 juni!

Vi er stolte av å presentere en av våre gjester under symposiet Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater: Et utøverperspektiv 2-3 juni:

Tora Augestad

musiker, dirigent og skuespiller

TORA AUGESTAD

10. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Symposium - Fib

Liste over innlegg under symposiet!

Arrangementet er et forsøk på noe så sjeldent som å samle et bredt felt av kunstutøvere – nasjonalt og internasjonalt – til et slags faglig utvekslingsforum, hvor ambisjonen er en utveksling av erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, på tvers av tradisjonelle skillelinjer, det være seg mellom «kunstarter» eller «institusjoner». Det overordnede spørsmålet eller ledemotivet kan formuleres på følgende måte:

Når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter?

 

Målet for de to dagene er å kunne vri fokus bort fra det «kuraterende blikket» og over mot utøverens perspektiver. Ønsket er å kunne bidra til å artikulere og utveksle de kunnskapene som nettopp springer ut av konkrete kunstneriske (arbeids)erfaringer.

I symposiets ånd er håpet å ikke skille alt for mye mellom de inviterte innlederne og aktive deltakere, slik at det blir rom nok for innspill fra alle som ønsker å ta del.

Vi er glade for å kunne presentere noen av dem som har takket ja til å dele sine erfaringer: 

Martin Clark: ‘I aint the noing uv it I’m jus onle the showing uv it’ – a talk about objects in an exhibition

Signa Kostler: Settling in Uncanny Valley

Goksøyr og Martens: kunstneriske strategier

Thomas Oberender: “…weil diese Installation kein klassisches Theaterstück ist: Über Narrative spaces

Julian Blaue: PERFORMATIV PRAKSIS

Marius Kolbernstveit og Eirik Raude: utdrag fra verkene «KOLLISJON» og TRANS-FANATISK»

Gianluca Luimiento: interaction technique

Hooman Sharifi: Tittel kommer

Tora Augestad: Christoph Marthalers musikkteater – å utøve en tilstand (- Fra et utøverperspektiv)

Arpad Schilling: Creative Community Games – a theory in practice

Øystein Stene: skuespillerperektiver/prosesser

 

6. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Symposium - Fib

Ny, flott kommentar om Symposiet i Bergen!

I siste nummer av Norsk Shakespeare og teatertidsskrift (Teater og sensur, 2-3/20015) skriver Wenche Larsen en flott kommentar om symposiet New Performences – New Tools der hun legger ut om mange av synspunktene og presentasjonene under symposiet. Fikk du ikke med deg symposiet, eller ønsker du en oppfriskning? Les gjerne kommentaren i det nyeste Shakespeare tidsskriftet!

«I stedenfor å diskutere Hans-Thies Lehmanns begrep valgte han (Tore Vagn Lid) å vise bredden i det postdramatiske scenekunstfeltet og åpne for diskusjon av praksis. Det var et godt grep. Symposiet blei et fint møtepunkt mellom teori- og praksisfeltet, og brakte fram mange interessante perspektiver, den første dagen med fokus på publikum, tekst og performerpraksis, den andre dagen rom og lyd.» 

shakespeare tidsskrift i

2. september 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Nyheter / News, Omtaler / Reviews, Symposium - Fib

Postdramatisk fellesskap?

Les Ragnhild Freng Dales kommentar om New Performances – New Tools symposiet under Festspillene i Bergen:

http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=7314

9. juni 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Symposium - Fib