fra innledning til Scenisk Seminar, Dramatikkens Hus 7.2.2015

Lørdag 7 februar ble det – i regi av prosjektprogrammet – gjennomført et omfattende scenisk seminar på Dramatikkens Hus ( Oslo). Samarbeidspartnere var Dramatikkens Hus og Tt-B. Seminaret ble ledet av Tore Vagn Lid, og ble dokumentert i sin helhet. Her fra Vagn Lids refleksive åpningsetyde/monolog:

image

 

17. februar 2015
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Scenisk Seminar / Scenic Seminar

DUB Leviathan!: et scenisk seminar

Publikum inviteres til nærkontakt med et pågående kunstnerisk utviklings/forskningsarbeid (prosjektprogrammet). Med prosjektet «DUB Leviathan» som utgangspunkt, håper Tore Vagn Lid å kunne gi noen svar på følgende: Hva er scenisk dub? Hvordan kan det som i utgangspunktet var en musikalsk produksjons- og organisasjonsmåte gjøres til tenke- og arbeidsform for teatret. Og omvendt: hvordan kan teateret igjen åpne opp, og utvide en musikalsk genre? Spent opp mellom demonstrasjon, diskusjon og refleksjon er det Sceniske Seminaret også i seg selv et forsøk på å finne fram til en måte – et egnet rom – hvor formidling og utveksling av kunstnerisk forskningsarbeid er mulig. Med andre ord et rom for estetisk grunnforskning.

sceminaret vil finne sted på Dramatikkens Hus (Oslo) lørdag 7. februar 2015 fra 16:00 til 18:30.

pic1 sceminar

English:

Audience is invited to close encounter with an on-going artistic development/research project. With the project “Dub Leviathan” as starting-point, Tore Vagn Lid hopes to give some answers to the following: What is scenic dub? How can what initially was a musically production- and organization method become a thinking- and work method for the theatre? And the other way around: how can theatre again open up and expand a musical genre? Strung between demonstration, discussion and reflection, the scenic seminar is also in itself an attempt at finding a method – in a suitable space – where dissemination and development of artistic research work is possible. With other words a space for aesthetic basic research.

The sceminar takes place at Dramatikkens Hus (Oslo) Saturday 7 February 2015 from 4:00 pm to 6:30 pm.