Auf der Suche einer reflexiven Dramaturgie: Wenn die Struktur nicht kann, was die Akteure wollen

img_6571img_6570 3. til 6. november 2016 vil Tore Vagn Lid holde innlegg under Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft i Frankfurt og Gießen. Temaet for kongressen er teater som kritikk (Theater als Kritik).

fra nettsidene til Gtw. om kongressen:

«Under the heading “Theatre as Critique”, the organisers of the 13th Congress of the Society for Theatre Studies invite researchers to examine theatre as a critical practice. With the crisis of the classical groundings of both theatre and critique in mind, the congress aims at a reconsideration of, on the one hand, the history, theory and issues of theatre and, on the other, the concept of critique. At the heart of the debate, therefore, is not just the subject matter of theatre critique but rather critique itself. Plenary speeches and shorter contributions on 8 different subject areas will be complemented by performative formats, visits to the theatre, talks and scenic contributions from students of the Hessian Theatre Academy (HTA).»

 

(mer…)

Pressen om fridomens vegar

8. oktober var det premiere på makroetyden Fridomens Vegar på det norske teatret. forestillingen fikk karakter 5 av både Aftenposten, Dagsavisen og Dagbladet.

fullsizerender-kopi

Fra Aftenpostens anmeldelse: 

VÅR DYREBARE FRIHET ER EN ILLUSJON

«Spørsmålene Vagn Lid stiller, både i teksten og etter hvert i quizen, kryper inn under huden på publikum og skaper flere spørsmål – lenge etter at vi forlater teatret. Mens quizen bryter inn som moro-versjonen av en deus ex machina, er det hva Vagn Lid lar svarene avdekke vi tar med oss videre.

Han setter moralske spørsmål under debatt i en underholdende form for vår tid.

Ibsen gjorde det i sin tid. Han revolusjonerte som kjent teatret og sjokkerte borgerskapet.

Vi lar oss ikke så lett sjokkere i dag, men en viss grad av hjernerystelse utsetter Vagn Lid oss for. Det skal han ha takk for, og teatret skal ha takk for å slippe så uvanlig teater til.»

Fra Scenkunst.no sin anmeldelse: 

BALANSE I GALSKAPEN

«Det vrimler, i Tore Vagn Lids postdramatiske ånd, av lydlige, visuelle, musikalske og skuespillmessige elementer som avløser hverandre og spiller sammen. Men jeg kan ikke huske å ha sett det så forløst før. Det er som om formen, med alle sine ingredienser, har kommet dit den skal og hviler i seg selv.»

Fra Dagsavisens anmeldelse: 

LIVET UNDER LUPEN

«Det som først framstår som et uskyldig spørreshow, får etter hvert ettertenksomme og ubehagelige anstrøk etter hvert som spørsmål og svaralternativer antyder tematikkens dybde, og skuespillernes innbyrdes forsøk på å unnslippe de ubehagelige kontrollene de underlegges. I spennet mellom den lette underholdningsformelen og tematikkens skremmende framtidsvisjon, oppstår nyskapende teater som utfordrer.»

Linker til anmeldelsene: 

Aftenposten

Dagbladet 

Dagsavisen 

Scenekunst.no

 

 

24. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Fridomens Vegar, Nyheter / News, Omtaler / Reviews

Fridomens Vegar

BILDE2 Makroetyden Fridomens Vegar har premiere på Det norske teatret 8.

23. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Fridomens Vegar, Nyheter / News

U-DUB in Zagreb

Between 19th and 26th of May Transiteatret-Bergen is attending the festival Faki in Zagreb performing U-DUB – Exercises in the art of surviving State of Emergency by Tore Vagn Lid.

23. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Dub Leviathan!, Nyheter / News

MACROETUDE – Highway Hypnosis

image

Second workshop at KHIO ended very promising! This production is a collaboration between Transit Bergen, KHIO and Norwegian Artistic Research Programme. The different Premieres will be late 2016/ early 2017.

 

Conference: What is(Music)dramaturgy? Music in Theatre – Theatre in Music

On behalf of the artistic research program Knowledge and Skills for a Postdramatic Theatre: Welcome to the conference What is (music)dramaturgy? Music in Theatre – Theatre in Music!

The term music-dramaturgy has traditionally its connotations and its traditions attached to certain genres like musical and opera. Through searching both deeper and broader after the music in theatre and theatre in music, the goal for the conference is to contribute to an expansion, or – if possible – a redefinition of what music-dramaturgy is and can be.

By inspecting theatre in music and music in theatre a two-sided focus will be directed on musicality and musical thought -, work-, and organization forms: On one side the focus is on the dramaturgical aspects of the musical expressions and forms which traditionally have been withheld from the dramaturgical outlook of stage- and movie arts. On the other side the search is upon the musicality of stage forms and theatrical expressions, which have rarely been examined and developed from a musical ear and music’s analytical forms of understanding.


 

Among the participants are:

Tore Vagn Lid

Hans-Thies Lehmann

Eleni Varopoulou

Tora Augestad

Henrik Hellstenius

Eivind Buene

Glenn Erik Haugland

Hans Knut Sveen

Per Boye Hansen


 

Title: What is (music)dramaturgy? Music in Theatre – Theatre in Music

When: Friday 29th April (10:00-15:30) and Saturday 30th April (11:00-16:00)

Where: Det norske teatret, Oslo.

Tickets: 200 NOK, Student: 100 NOK. Get tickets here

 


PKU%20logo2logo_khioDNT_Logo_

N-DUB/U-DUB 2016

With the Tt-B team in Arendal/Grimstad: Hilde Annine Hasselberg, Tomas Nilsson, Tor Chr.F.Bleikli, Morten Skage, Øystein Nesheim, Jonas Skarmark,  Henrikke Meidell, Selma Strønen Damm. Testing out the New N-DUB and U-DUB.

Next step will be at Dramatikkens Hus (Oslo) 29.4.16

16. september 2016
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Dub Leviathan!, Nyheter / News

Ny vitskap = nye drama: teater som (for)varslar

Etyde til Fridomens Vegar, Fjallraven Kanken Mini premiere på Det Norske Teatret (8.10.2016)
av Tore Vagn Lid

(mer…)

13. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Fridomens Vegar, Nyheter / News, Refleksive etyder / Reflexive Etudes

Fridomens Vegar

Av Tore Vagn Lid

Premiere på Det Norske Teatret, 8.10.2016

Eg har lenge undra meg over at samtidas credo om den grenselause individuelle fridomen synest gå hand i hand med stadig meir fingitra portar av testar og kontroll-instansar. Alle vil vi liksom teste alle, og det i nær sagt alt; leiinga i barnehagen som testar barna men som sjølv blir testa av kommunale byråkratar som igjen må kvalitetssikrast av andre over dei og kring dei. Osv.:
• «Slik testar sjefen deg!»
• «Slik testar du sjefen!»
• «Test barnet ditt!»
• «Slik testar du kjærasten din!»
• «Test deg sjølv!»
Fridomens speleflate er eit spekelkabinett, der den eine testen speglar seg i den andre: Rektoren som testar lærarens evne og vilje til å teste eleven i nasjonale og internasjonale testar, som så igjen skal gjere det mogleg å skilje vinnarar frå taparar; barn mot barn, leiar mot leiar, medarbeidar mot med-arbeidar, skule mot skule, fedrar mot mødrer, kommune mot kommune, region mot region, land mot land og kontinent mot kontinent. Europa sakkar akterut. Varsko her! Asia kjem! «Og eg.,» som ei ung jente fråSandefjord skriv, etter å ha testa seg sjølv mot ein vegg av nasjonale og overnasjonale prøver..

• «..Eg er under forventa.»

Fridomens vegar synest brulagt med testar, ja vel. Men kvifor eigentleg? Kor kjem denne teste-trongen frå? Er testane der for vår skuld, for at vi skal kunne få det betre – altså (for)betre oss og dei andre, eller har dei kanskje byrja å leve sitt eige mystiske liv – utanfor oss, uavhengige av oss? Er det framleis menneska som skaper testen, eller er det i røynda testen som gradvis og eigenrådig har byrja å skape menneska? Og kanskje viktigast av alt: Kven er det eigentleg som sikrar kvaliteten til denne «Store Andre», denne overjordiske kvalitets-sikraren? Ja, kven er det som til sjuande og sist testar testaren?

• «Godt teater skal stille spørsmåla – ikkje svare»

– er ei litt sliten og lett falmande sanning, årvisst resirkulert i norske teaterprogram. Men kvifor det eigentleg? Kvifor resignere allereie før startstreken? Kvifor ikkje i det minste ha svaret som ambisjon, som utgangspunkt? I mitt vesle teater-stykke skal det ikkje berre stillast spørsmål (som desse), men og gjerast forsøk på å svare. Derfor sender eg to «utgåande reporterar» på ein ekspedisjon for faktisk å finne denne, kall det gjerne sjuande testaren i Pisa-tårnet. Kva vegar dei slår inn på, om dei må gå bakover eller framover i tid, og om dei til sist evnar å løyse oppgåva og komme velberga attende, eller om dei forsvinn og går til grunne undervegs, står (det) sjølvsagt att å sjå. Her er oddsen uviss. Uvisst er det òg kva opphavet til desse barna er. Kven er dei, eigentleg? Er dei (a) –

☐»Det stoffet draumar er laga av»

– som Shakespeare nok kunne ha svara?
Vel, dei siste par åra har vi fått nye hjelpemiddel: Enkle gen-testar som no kan kjøpast for nokre skarve hundrelappar på norske apotek, lovar oss sannsynlege svar på kva barna våre i framtida bør satse på – eller betre, kva vi som opplyste og ansvarsmedvitne foreldre bør satse på for arvingane våre. M.a.o.: Eit innsyn i det draume-stoffet vi er koda med. Det er då ein start, ikkje sant? «Stay on these roads!», slik lyder samtidas ord, frå jobbintervjuarens kartlegging av korleis du kjem til å utføre arbeidet ditt i morgon, til forsikringsselskapet si jakt på familiens sjukdoms-rapportar og potensielt arvelege disposisjonar. For desse forsikrande selskapa handlar det sjølvsagt ikkje om å forandre, men om å kalkulere risiko gjennom å vite noko om det som enno ikkje har skjedd.
Spørsmåla er berre – kva med oss? Vil vi dette? Og om vi vil vite, kor mykje vil vi då vite? Og kven andre skal i så fall få vite, det vi veit, om dei som kanskje enno ikkje er fødde? Og vil barnet eigentleg vite det sjølv? Vil det vite kva for draume-stoff det er laga av, og kva det i så fall ikkje er laga av? Det å vite tidleg nok – kan redde liv. Utan tvil. Sjukdomar kan haldast i sjakk, tragediar førebyggast. Men er det òg mogleg å sjå for seg at ho som alt frå starten av blir opplyst om at ho ikkje kan, heller ikkje vil ta seg bryet med å forsøke, slik at ho – pliktoppfyllande – lever opp til si eiga prognose, si eiga forventning? I kven si interesse er det – eigentleg? Her er det mykje som er uvisst. Det som likevel er sikkert, er at med ny vitskap vil alltid nye utfordringar, nye konfliktar, nye drama trenge seg på. Så langs desse «fridomens vegar»;

☐Går det eigentleg ei grense for kor opplyste vi ønskjer å bli?

Om eg til dømes veit, at mine foreldre visste om sine eigne arvelege diagnosar;

☐Kan eg saksøke foreldra mine for å ha blitt født?

Eller som det heiter – sitert direkte frå «dei nye rettstvistane»;

☐«can people which have severe, pain-cousing genetic/inherited diseases sue their parents for giving birth to them in the first place?»

Ja, her ligg det spørsmål til ein heil quiz, du! Og er det noko denne teaterkvelden kan love, så er det nettopp dette: Quizen som teater og teateret som quiz! Med andre ord eit teater med låge skuldrer der publikum er på lag med kvarandre – og mot kvarandre – og der vi saman med eit vertskap av skodespelarar og musikarar går inn for å løyse samfunnsoppgåver – om mogleg, ein gong for alle. Og heilt sikkert er det, at det til slutt vil vanke ekte premiar til dei beste.

tekst/regi/audio-visuelt konsept
Tore Vagn Lid

12. september 2016
Skrevet av Id

Kategorier: Fridomens Vegar, Fridomens Vegar - refleksiv etyde, Nyheter / News

Agenda: Hva er (musikk)dramaturgi?

Med forbehold om endringer

Cropped DNT II

Fredag 29.4-16 10:00-15:30

10:00-10:15: Kaffe/mingling

10:15-10:45: Preludium Tore Vagn Lid

10:45-11:45: Eleni Varopoulou

11:45-12:15: Spørsmål/ diskusjon

12:00-12:30: LUNCH

12:30-13:15: Henrik Hellstenius

13:15-13:35: Spørsmål/ diskusjon

13:35-14:20: Eivind Buene

14:20-14:40: Spørsmål/diskusjon

14:40-15:30: Åpen samtale

 

NB: 19.30 åpen invitasjon til Dramatikkens Hus og demo-presentasjon av Tore Vagn Lid/Transit Bergens nye «N-DUB»/»U-DUB «. (adresse: Tøyenbekken 34. T-bane Grønland) åpen bar/fri entrè.

 

Lørdag 30.4-16 11:00-16:00

11:00-11:15: Kaffe/Mingling

11:15-11:30: Innledning/oppsummering Tore Vagn Lid

11:30-12:30: Hans-Thies Lehmann

12:30-13:00: Spørsmål/diskusjon

13:00-13:30:LUNCH

13:30-14:15: Tora Augestad

14:15 – 14:45: Spørsmål/diskusjon

14:45-15:45: Paneldebatt: Tore Vagn Lid, Hans Knut Sveen, Glenn Erik Haugland, Per Boye Hansen – Et forsøk på å definere musikkdramaturgi

15:45-16:00: Tore Vagn Lid: Avslutning/Oppsummering

Cropped DNT III