Premiere: KILL THEM ALL! – Prague DUB Version

Less than a week until the premiere of KILL THEM ALL! – The Prague DUB Version!

Tore Vagn Lid says the following about the project:

“It feels like the project is good and right. Right because it rudiments the game of sorrow “Kill them all!” further in towards a European context where crisis is more than just a word in the news. Good because it combines the game of sorrow Kill Them All! with my new attempt on developing a Scenic Dub-concept, which makes it possible to go into depth, change contexts, cultivate, expose and – most importantly – make is possible to hold on to concepts which the reality is not yet done with.

Four days ago, the Athenian stock market fell with 12%points – and dragged with it its neighbor countries. Europe is still trembling, and the European winter – which climate wise looks like it can be the hottest winter ever – seems as ice-cold as the logic behind the Greek stock market crash, where Greek politicians mobilization to better their desperate situation (50% unemployment among youth) has become the very cause of international speculators withdraw their desperately needed investments. A motto, and a material for “Prague DUB Version” is the Czech composer Leos Janacek’s piano-piece “The Owl has not just yet flown away.” For the Czechs, the sound of the owl is a warning for imminent misfortune and death- But as it is in Norway, the owl is also a symbol of a sort of silent or hidden wisdom. At any rate, between seven players, mixers, models and instruments, “Prague DUB Version” sits completely still and watches over a faded map of one part of the world in crisis. It fell completely natural to give the lead role to it.”

The performance is played with a young and promising team at DIvadlo Disk from 19.12 and is on repertoire further into Winter/Spring 2015.

kill them all prague pic

Norsk:

Under en uke til premiere på “KILL THEM ALL! – The Prague DUB Version”!

Tore Vagn Lid sier følgende om prosjektet:

Det føles som et godt og riktig prosjekt. Riktig fordi det tar ansatser fra sørgespillet “Kill them all!” videre inn mot sentrum av en Europeisk kontekst hvor krise er mer enn et ord i Aftenposten. Godt fordi det forener sørgespillet Kill them all! med mitt nye forsøk på å utvikle et Scenisk Dub-konsept, som gjør det mulig å gå i dybden, skifte kontekster, rendyrke, eksponere og – viktigst av alt – gjøre det mulig å holde fast ved konsepter som virkeligheten selv ikke er ferdig med. For fire dager siden falt børsen i Athen med over 12% poeng – og dro med seg nabolandene. Europa skjelver fortsatt, og den Europeiske vinteren – som klimatisk kan se ut til å bli varmere enn noensinne – virker like iskald som logikken bak det greske børskrakket, hvor greske politiske mobilisering for å bedre sin desperate situasjon (50% arbeidsledige unge) nettopp er blitt årsaken til at internasjonale spekulanter trekker ut sine sårt trengte investeringer.  Et motto, og et material for “Prague DUB Version” er den tsjekkiske komponisten klaverstykke “Uglen har ennå ikke fløyet avgårde.” For Tsjekkerne er lyden av uglen et forvarsel på snarlig ulykke og død. Men som hos oss, er uglen også symbolet på en slags taus eller gjemt klokskap. Mellom syv spillere, miksebord, modeller og instrumenter, sitter den i hvertfall i “Prague DUB Version” helt stille og titter ned på et gulnede kart over en verdensdel i krise. Det har falt helt naturlig å gi den hovedrollen.

Forestillingen spilles med et ungt, lovende team, på DIvadlo DISK, f.o.m 19.12, og på repertoar utover vinter/vår 2015.