ny artikkel om eit utvida dramaturgi-omgrep: «Verkande handlingar»

Frå artikkelen : Verkande handlingar: (re)definering av det (kunst)politiske. Central Michigan Chippewas Jerseys nike homme Trykt i antologien «Scenekunsten og de unge» (Vidarforlaget, desember 2014)

For ein refleksiv estetikk (Discours de la method) Erfaringa frå det skapande og praktiske kunstarbeidet peikar for meg i ei bestemt retning: nemleg at handlingar som tilsynelatande ikkje verkar – eller er meint å skulle verka, (likevel- eller nettopp difor) verkar bestemmande attende på det kunstnariske aksjonsrommet. canada goose solaris parka Air Max 2016 Med andre ord, at det som ”fell utanfor” eller definerast som utanfor kunsten generelt (og teateret spesielt) faktisk verkar innanfor slik at det som ofte vert sett som irrelevant for kunsten og kunstnaren– i høgste grad er relevant. Northern Iowa Panthers Jerseys Nike Air Max 2016 Heren wit Med mitt omgrep om ein refleksiv estetikk, meiner eg difor ein type teoretisk praksis som – i dialog med konkret kunstpraksis (men og i kritisk opposisjon til denne) freistar å lokalisera- og å artikulera dei handlingane som set grenser for det estetiske, men som sjølv ikkje er tilstrekkeleg del av kunstens- og kunstnaren sin eigen sjølvforståing. Adidas Zx Flux Femme Blanche air max pas cher pour homme For ein refleksiv dramaturgi/ Eller: Så lenge ein teaterdiskurs diskuterer estetikk der det strengt tatt handlar (meir) om sosiologi, sit vi i klisteret. image Spørsmålet om verkande handlingar inngår då konkret i ein slik praksis, i det omgrepet dramaturgi her vert utvida frå å beskriva ein teknisk-formal side ved teatret, til og å undersøkja dei handlingane som verkar bestemmande inn- så å seia frå teaterets utside. Canada Goose France nike air max 2017 goedkoop Slik ser eg det meiningsfullt å tala om min metode som ein refleksiv dramaturgi, der spaningstilhøvet mellom refleks og refleksjon – mellom noko som er umedvite og medvite – parast med ”disiplinen” dramaturgi, forstått i si opphavlege greske tyding av ”handling som verkar”. Maglia Damian Lillard Med den refleksive dramaturgien som ein del av ein meir omfattande refleksiv estetikk, utfordrar ein slik teoretisk praksis den tradisjonen for vitskapleg avgrensing og spesialisering som følgjer tanken om faste epistemologiske kategoriar, og ”gyldigheitsområder” inn mot eit moderne (og postmoderne) kunstfelt. Air Jordan 9 Retro
Canotta Indiana Pacers Eg tenkjer meg den refleksive estetikken – og meir konkret den refleksive dramaturgien – som eit fristilt og overgripande prosjekt, som nettopp kan overskrida ein slik modernistisk tenkjemodell, utan å underkjenna spesialisering eller ty til vage omgrep som ”crossover”, ”spillover” eller ”fusjonering”. Adidas Zx 500 Homme new balance roma via nazionale Dersom det fins verkande handlangar som ligg utanfor dei etablerte og institusjonaliserte ”faggrensene” så vel til kunstartane som til dei spesialiserte kunstvitskapane, og desse handlingane kan hevdast å slå inn (verkja) på desse profesjonane, så legitimerer dette ein refleksiv praksis som nettopp ikkje ”stoppar” ved grensene til eiga ”fag” , ”disiplin”, ”art” eller ”profesjon”. Adidas Zx Flux Homme Grise Greyson Lambert Jerseys Her – akkurat her – ser eg potensialet til estetikken som naudsynt del av eit kunstnarisk arbeid, så å seia post det post-moderne.