Kvalitetsbegrepenes dramaturgi

Fra å beskrive til å foreskrive (scene)kunsten. Refleksiv etyde. 

bilde 3

I boken ‘Kvalitetsforståelser Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur’ (red. Knut Ove Eliassen og Øyvind Prytz, utgitt av Kulturrådet i kommisjon hos Fagbokforlaget) skriver Tore Vagn Lid om kvalitetsbegrepenes dramaturgi i (scene)kunsten. Han fremstiller en distinksjonsøkonomi der hvilke kvaliteter som vektlegges legger føringer for hva som produseres og vektlegges i den utøvende kunstpraksisen.

bilde 2

Utdrag: 

Om kunstbegrepens dramaturgi:

«En slik dramaturgisk strategi innebærer for det første å avkreve begrepet «kvalitet» sine spesifikke kvaliteter. Det dreier seg altså om å forfølge begrepet og spørre kritisk etter de spesifikke kvalitetsparameterne som det i konkrete sammenhenger argumenteteres og dømmes ut fra.» (s 121)

Om kvalitetsbegrepet i spenningsfelt:

«Spørsmålet om kvalitetsbegrep som «inngrep», som i seg selv virkende handlinger, bringer oss over mot scenekunstfeltet som et – i bourdieusk forstand – interessefelt av motsetninger. I et slik spenningsfelt vil ulike konstellasjoner og maktrelasjoner nødvendigvis virke ulikt tilbake på kunstens og kunstnerens handlingsrom. Det er kvalitetbegrepenes bevegelser og virkninger innenfor dette dynamiske kraftfeltet som til syvende og sist gjør det meningsfullt å snakke om deres dramaturgi. Det dramaturgiske spørsmålet utvides til et prinsipielt spørsmål om motivasjon, holdbarhet og virkning: hvem og hva styrer disse begrepenes konjunksjoner? Når er disse begrepene og deres konjunkturer resultat av genuine innsikter, og når tjener de heller som stattholdere for mer eller mindre fordekte økonomiske eller symbolske » næringsinteresser»? Når virker de produktivt åpnene, og når virker de regressivt og lukkende?» (s 121-122)

felt - kvalitetsforståelser

Felt

landskap - kvalitetsforståelser

Landskap 

Om Redefinering av (scenekunst)feltet:

» Et blikk på utviklingen av norsk scenekunst avtegner tydelig et felt i forandring. De statiske skyttergravposisjonene mellom «frie eksperimenter» og «institusjonell klassikerforedling», slik de frem mot millenniumskiftet nærmest var å ta for gitt, har gang på gang blitt utfordret. Overskridende samarbeid på tvers av institusjonelle skillelinjer, påkostede progressive gjestespill på de mest tradisjonsrike scenen og endret infrastruktur som lar så vel enkeltkunstnerne som kunstpublikum eksponeres for flere og mer mangefasetterte uttrykk, har bidratt til å endre infrastrukturen i scenekusten.» (s 124)

Om distingsjonsøkonomien i kunstfeltet:

«Å redefinere sin posisjon i feltet vil nettopp kunne innebære forsøk på å distingvere seg fra et felts øvrige posisjoner ved å flytte eller (re-)posisjonere seg (relasjonelt) i forhold til disse. I dette, som jeg velger å kalle feltes distinksjonsøkonomi, ligger dermed forutsetningene for nye forsøk på distinksjoner på begrepsnivå, innovering av trender og aktiv utdatering av «gamle».» (s 125-126)

Om det performative ved kunstbegrepene:

«For en refleksiv dramaturgi vil det være nødvendig – om enn langt fra tilstrekkelig – å undersøke nye kunstbegreper og kategorier i lys av en slik distingsjonsøkonomi. Det vil på ingen måte si det samme som at nye begreper og nye pradigmatiske vendinger ikke kan være grunnleggende estetisk forankret og samtidig artikulerte vesentlige og produktive bevegelseri samtidskunsten. Men dersom slike begreper skapes og settes i omløp først og fremst som feltbasert valuta, er dette i seg selv dramaturgiske handlinger med avgjørende implikasjoner for kunstens og kunstnerens estetiske handlingsrom.» (s 126-127)

Om endringsprosesser på resepsjonssiden:

«Fra altså til nå å ha vært knyttet til tendenser og utviklingstrekk samtidskunsten gjør den postdramatiske «bruddflaten» seg virksom også på resepsjonsnivå – i kunstjournalismen og det offentlige ordskifte. Om denne hypotesen er riktig, står vi ovenfor en tendens som vil kunne forsterkes ved at nye kritikerstemmer og nye kunsteksperter, som i langt større grad er vokst opp med (og utdannet i relasjon til) postdramatiske uttrykk og arbeidsformer, begynner å gjøre seg gjeldene på arenaer som har vært reservert aktører med utdannelser og preferanser hentet fra det dramatiske teaterets perspektiver og kvalitetsregimer. Å bevisstgjøre en slik (epistemologisk) «bruddflate» vil være avgjørende, ikke bare for kunstaktører, kiritkere og journalister, men også innenfor kunstforvaltningen». (s 134)

Om Offentlighetens rolle som kvalitetssikrer:

«Offentlighetens og de bevilgende myndigheters fornyete og forsterkete fokus på kunstnerisk kvalitet møter for tiden et scenekunstfelt som i og med det postdramatiske har beveget seg ut i en sone av usikkerhet, og hvor forståelsen av kvalitet har spaltet seg og blitt grunnleggende kontrapunktisk. Det som for få år siden gjaldt som nærmest aprioriske sannheter og «godt» og «dårlig», «faglig» og «dilettantisk», «relevant» og «irrelevant», er kommet under press. Slik, mellom den kunstpolitiske offentlighetens hige etter å definere kvalitet, og et kunstfelt i stadig bevegelse, øynes et mulig motsetningsforhold: Om ambisjonen er flerstemte og åpnene kunstfelt, vil kvalitet som tverrpolitisk «trylleformel» – et kulturpolitikkens svar på kvantifiserbar kvalitetssikring – fort kunne gå på bekostning av de produktive brytningene som nå preger scenekustfeltet som helhet». (s 136)

Les hele teksten og resten av «Kvalitetsforståelser» på kulturradet.no

bilde 1

foredrag/presentasjon : Kvalitet i scenekunsten: Hva er bra, for hvem og hvorfor?

Tirsdag 19. TUBULAR SHADOW KNIT Ray Ban pas cher april 2016 klokken 19:00 holdes det samtale med Tore Vagn Lid på Bergen Offentlige bibliotek om kvalitet i scenekunsten. Saint Louis Billikens nike air max 2016 zwart Følgende er hentet fra bergenbibliotek.no: landskap - kvalitetsforståelserfelt - kvalitetsforståelser Den samme oppsetningen, de samme aktørene på scenen, Alabama T-Shirts i samme rom, New Balance 446 femme samme kveld, New Balance 420 homme til samme tid og sett fra et nærmest identisk sted i salen.

 • air max 90 bianco donna
 • Likefullt: to radikalt forskjellige kritikker, to kontrapunktiske oppfatninger, to helt forskjellige vurderinger av kunstnerisk kvalitet, Nike Air Foamposite Womens av hva som er godt og hva som ikke er det. NIKE TENNIS CLASSIC ULTRA FLYKNIT new balance 373 uomo prezzo Samtale med Tore Vagn Lid. Tore Vagn Lid er regissør, dramatiker og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Doudoune Parajumpers Angie Master new balance 737 damskie Han var nylig aktuell med oppsetningen Vår ære og vår makt på DNS. Adidas Homme Han er dessuten professor i regi på KHiO, Joe Vellano og prosjektleder for forskningsprosjektet «Kunnskaper & ferdigheter for et postdramatisk teater». adidas superstar 80s homme

 • Maglia Stephen Curry
 • I forbindelse med dette har han skrevet artikkelen «Kvalitetsbegrepets dramaturgi», som vi tar utgangspunkt i denne kvelden. nike air max 1 Teksten er en del av Kulturrådets antologi «Kvalitetsforståelser.

  N-DUB/U-DUB 2016

  With the Tt-B team in Arendal/Grimstad: Hilde Annine Hasselberg, Tomas Nilsson, Tor Chr.F.Bleikli, Morten Skage, Øystein Nesheim, Jonas Skarmark,  Henrikke Meidell, Selma Strønen Damm. Testing out the New N-DUB and U-DUB.

  Next step will be at Dramatikkens Hus (Oslo) 29.4.16

  16. september 2016
  Skrevet av Tore Vagn Lid

  Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Dub Leviathan!, Nyheter / News

  3 audiovisuelle MIKROETYDER fra prosjektet «HIGHWAY HYPNOSIS»

  3 audiovisuelle MIKROETYDER fra prosjektet «HIGHWAY HYPNOSIS» av Tore Vagn Lid (premiere, vår 2017)

  I forbindelse med workshop nr 3:

  Lite uformelt innkikk/møtepunkt på DRAMATIKKENS HUS 17.11.kl 19.00 (fri entré) 

  møt teamet som arbeider med video, lyd, kostyme, musikk mm

  cof

  cof

  16. september 2016
  Skrevet av Tore Vagn Lid

  Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Highway Hypnosis, Nyheter / News

  HIGHWAY HYPNOISIS – 3 workshop

  HIGHWAY HYPNISIS – 3 workshop Highway Hypnosis er nå i inne i sitt tredje workshop. Dallas Mavericks Air Jordan 10 Prosjektet inngår som viktig del av artistic research-prosjektet, Asics Gel Lyte 3 Femme Beige Compra Zapatillas Adidas Baratas Online og er et samarbeid mellom KHIO, adidas gazelle homme new balance 574 homme gris Transit-Bergen, Canada Goose Gilet Homme adidas chaussure femme Dramatikkens Hus m.fl. parajumpers windbreaker DESERT asics gel nimbus 14 donna Etter en serie mikro-etyder, nike air max 2017 verde donna

 • NIKE AIR HUARACHE
 • blir premieren i juni 2017. UGG Classic Tall Chaussures Under Armour (Tid og sted annonseres i vinter..) Arbeidet foregår nå på KHIO/Teaterhøgskolen og på Dramatikkens Hus. Mujer Air Jordan 14 Womens Air Jordan 12 Fokuspunkt nå er konkretisering og utprøving av det audiovisuelle grunnkonseptet, NIKE AIR HUARACHE adidas zx flux damskie arbeidet med manus/musikk og filmatisk feltarbeid.

  13. september 2016
  Skrevet av Tore Vagn Lid

  Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

  Agenda: Hva er (musikk)dramaturgi?

  Med forbehold om endringer

  Cropped DNT II

  Fredag 29.4-16 10:00-15:30

  10:00-10:15: Kaffe/mingling

  10:15-10:45: Preludium Tore Vagn Lid

  10:45-11:45: Eleni Varopoulou

  11:45-12:15: Spørsmål/ diskusjon

  12:00-12:30: LUNCH

  12:30-13:15: Henrik Hellstenius

  13:15-13:35: Spørsmål/ diskusjon

  13:35-14:20: Eivind Buene

  14:20-14:40: Spørsmål/diskusjon

  14:40-15:30: Åpen samtale

   

  NB: 19.30 åpen invitasjon til Dramatikkens Hus og demo-presentasjon av Tore Vagn Lid/Transit Bergens nye «N-DUB»/»U-DUB «. (adresse: Tøyenbekken 34. T-bane Grønland) åpen bar/fri entrè.

   

  Lørdag 30.4-16 11:00-16:00

  11:00-11:15: Kaffe/Mingling

  11:15-11:30: Innledning/oppsummering Tore Vagn Lid

  11:30-12:30: Hans-Thies Lehmann

  12:30-13:00: Spørsmål/diskusjon

  13:00-13:30:LUNCH

  13:30-14:15: Tora Augestad

  14:15 – 14:45: Spørsmål/diskusjon

  14:45-15:45: Paneldebatt: Tore Vagn Lid, Hans Knut Sveen, Glenn Erik Haugland, Per Boye Hansen – Et forsøk på å definere musikkdramaturgi

  15:45-16:00: Tore Vagn Lid: Avslutning/Oppsummering

  Cropped DNT III

   

  Vår Ære/Vår Makt – overstått premiere

  Arbeidet med «Vår Ære/Vår Makt», av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid og med regi/konsept av Tore Vagn Lid hadde urpremiere på Den Nationale Scene i Bergen 29.1.2016. Produksjonen involverer prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid langs flere viktige akser, og dokumentasjon/refleksjon herfra vil foreligge og publiseres utover i spilleperioden.

  image

   

  1. september 2016
  Skrevet av Tore Vagn Lid

  Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Nyheter / News, Vår ære/Vår makt

  16. oktober 2015
  Skrevet av Tore Vagn Lid

  Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

  mikro-etyde uke: musikken i teatret – teatret i musikken

  Denne uken har stått i den musiske Skuespillerens tegn. Nike Free 5.0 Hombre adidas zx flux damskie i samarbeid med perkusjonisten og komponisten Tomas Nilsson har vi med Teaterhøgskolens topp motiverte skuespillerklasse (master) gått løs på musikken i teateret og teateret i musikken. NIKE AIR HUARACHE College Jerseys Store Etydene/problemstillingene har spent fra teksten som rytmisk parameter til korets muligheter i teateret.

  New Performances – new Tools

  image

  I prosjektperioden, 2014-2017, har denne siden vært det offisielle nettstedet for forskningsprosjektet «Nye forestillinger – Nye kunnskaper og ferdigheter». Fra og med 2018 fortsetter det, både som arkiv for det aktuelle forskningsprosjektet, men også – og som en naturlig fortsettelse – som en portal for forskningsformidling, dokumentasjon og refleksjon.

   

  Prof. Dr. Tore Vagn Lid