Følg vår podcast fra dramaturgidagene!

Etter over tre år med kunstnerisk utviklingsarbeid går nå Nye forestillinger – nye verktøy mot slutten. I den forbindelse arrangerer prosjektet et treukers program mellom 22. november og 8. desember med dramaturgi i sentrum.

(mer…)

21. november 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, Nyheter / News

Highway Hypnosis – Episode #1

Av Tore Vagn Lid. 

Onsdag 22. november kl 20:00
Torsdag 23. november kl 20:00
Scene 1, Kunsthøgskolen i Oslo

(mer…)

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

Radiohøyring – Kunsten å høyra saman

Av Tore Vagn Lid

Onsdag 6. desember kl 19:00 
fri entre

(mer…)

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

Skuespiller på spill: Skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster

Onsdag 29.11-17 klokken 16:00-18:30 på Bikuben, Det norske teatret 

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy i samarbeid med Det norske teatret.

PÅMELDING

Når teateret endrer seg, og forestillinger utfordrer etablerte rammer for historiefortelling, manus, visualitet, musikalitet og gestaltning av karakter, så utfordres også den tradisjonelle skuespiller-rollen. Vi har invitert noen utvalgte skuespillere og dramaturger til å snakke om sine erfaringer som utøvere i skiftende dramaturgiske kontekster. Det som står på spill: Hva krever et samtidig (og framtidig) teater av sine skuespillere? Hvor ligger utfordringene, og hvordan bør disse gjenspeiles i prøve-prosesser og i utdannelser?

AGENDA:

(Med forbehold om endringer)

Tore Vagn Lid – Velkommen

Samtale Erik Ulfsby

Samtale Petter Widt Kristiansen

Samtale Marie Blokhus

Samtale dramaturgiatet Det norske teatret, ledet av Maria Sand

Åpen samtale

 

(Foto av Det norske teatret, fra Fridomens Vegar) 

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Lørdag 25.11-17 klokken 10:30-15:00 på Prøvesal 2, KHIO

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy 

PÅMELDING

Gjennom samtaler mellom utøvere, dramaturger og representanter fra ulike kunsteriske fagfelt søkes det etter dramaturgiske strategier og kompetanser. Hypotesen er at nettopp det dramaturgiske kan utgjøre en felles plattform – et reelt kommunikativt møtepunkt – mellom kunstneriske fag og fordypninger som i det daglige gjerne står (for) langt fra hverandre.

AGENDA

(med forbehold om endringer) 

Tore Vagn Lid – Opptakt

Rektor Jørn Mortensen – Innledning

Samtale dramaturgi: Hedda Høgåsen-Hallesby, Kristian Lykkeslet, Melanie Fieldseth, moderert av Tore Vagn Lid og Jon Refsdal Moe

Samtale Tore Vagn Lid og Theodor Barth

Lunch 

Innlegg Ane Hjort Guttu – Kunstakademiet

Innlegg Lotte Konow Lund – Kunst og håndverk

Innlegg Anne Grete Eriksen – Dans

Åpen samtale ledet av Tore Vagn Lid og Kai Johnsen

 

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

Hva er (nå) dramaturgi?

Fra mandag 27. november til fredag 8. desember 2017 leder Tore Vagn Lid MA teater seminaret ‘Hva er(nå) dramaturgi?’ på KHIO. Seminar tar mål av seg å undersøke dramaturgiens/dramaturgens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater.

(mer…)

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen

reflexive etude in Helsinki

In Helsinki to present my reflexive étude, «The dramaturgy of quality concepts: From describing to prescribing (stage)art» at the Nordic Conference on Cultural Policy Research.

I dag – på Landmark/Kunsthallen: U-DUB (Teater som unntakstilstand)

I dag 15.2.2017 – på Landmark/Kunsthallen i Bergen: «U-DUB»

Transiteatret-Bergen/Artistic Research Programmet/Kunsthallen Landmark:

  • Forsøk på å utvikle en scenisk Dub, en ny musikk-dramaturgisk genre
  • Teater på Kunsthallen – heller enn på blackboxen 
  • Ensemblet som band – heller enn som «løst projekt» 
  • Et utvidet musikalsk materialbegrep 
  • Stoffskifte mellom aktører og mellom materialer
  • Forsøk på en live streamet happening 
  • makro-etyde inn mot et flerstemt, sosialt og musikalsk erfaringsrom 
  • Unntakstilstander og forsøk på å sette stedfortreder-kultur scenisk på prøve

u-dub

 

 

15. februar 2017
Skrevet av Tore Vagn Lid

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen, DUB, Dub Leviathan!, Nyheter / News