Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Lørdag 25.11-17 klokken 11:00-15:00 på Scene 1, KHIO

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy 

PÅMELDING

Gjennom samtaler mellom utøvere, dramaturger og representanter fra ulike kunsteriske fagfelt søkes det etter dramaturgiske strategier og kompetanser. Hypotesen er at nettopp det dramaturgiske kan utgjøre en felles plattform – et reelt kommunikativt møtepunkt – mellom kunstneriske fag og fordypninger som i det daglige gjerne står (for) langt fra hverandre.

Mer informasjon om gjester og agenda kommer snart. 

 

5. oktober 2017
Skrevet av Ida Blixt Teige

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen