Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Lørdag 25.11-17 klokken 10:30-15:00 på Prøvesal 2, KHIO

Arrangert av Nye forestillinger – nye verktøy 

PÅMELDING

Gjennom samtaler mellom utøvere, dramaturger og representanter fra ulike kunsteriske fagfelt søkes det etter dramaturgiske strategier og kompetanser. Hypotesen er at nettopp det dramaturgiske kan utgjøre en felles plattform – et reelt kommunikativt møtepunkt – mellom kunstneriske fag og fordypninger som i det daglige gjerne står (for) langt fra hverandre.

AGENDA

(med forbehold om endringer) 

Tore Vagn Lid – Opptakt

Rektor Jørn Mortensen – Innledning

Samtale dramaturgi: Hedda Høgåsen-Hallesby, Kristian Lykkeslet, Melanie Fieldseth, moderert av Tore Vagn Lid og Jon Refsdal Moe

Samtale Tore Vagn Lid og Theodor Barth

Lunch 

Innlegg Ane Hjort Guttu – Kunstakademiet

Innlegg Lotte Konow Lund – Kunst og håndverk

Innlegg Anne Grete Eriksen – Dans

Åpen samtale ledet av Tore Vagn Lid og Kai Johnsen

 

5. oktober 2017
Skrevet av Id

Kategorier: Dramaturgi i kampsonen